Realizowane zadania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) 

Art. 83. 

1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako 
organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa 
w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48–51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kielan (22 maja 2016)
Opublikował: Agnieszka Kielan (22 maja 2016, 22:48:44)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (30 czerwca 2021, 12:14:02)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1079