Strona główna

Strona główna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 4197-200 Tomaszów Maz.
tel./fax:   044/725-08-37lokalizacja  http://e-budownictwo.gunb.gov.pl
http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Zapraszamy do serwisu e-budownictwo

http://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Informacja PINB w Tomaszowie Maz. dot. serwisu
 e-budownictwo - patrz Komunikaty 2021 r. 


UWAGA KOMUNIKAT!!! 
 ZMIANA W OBSŁUDZE INTERESANTÓW POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TOMASZOWIE MAZ. OD DNIA 09.11.2020 r. DO ODWOŁANIA

Szanowni Państwo, 
Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2 w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Urzędu działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz na podstawie ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych z epidemią, Starosta Tomaszowski ogłosił zmiany w obsłudze interesantów w budynku Starostwa, w którym jednocześnie mieści się siedziba organu nadzoru budowlanego.
Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Tomaszowskiego od 09.11.2020 r. budynek Starostwa Powiatowego zostaje czasowo zamknięty dla interesantów.
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. informuje, że od 09.11.2020 r. pracuje normalnie, ale bez bezpośredniego kontaktu z interesantem. 
Sprawy będą załatwiane drogą pocztową i elektroniczną (za pośrednictwem platformy e-PUAP) lub telefoniczne. W sprawach pilnych, wymagających obecności w Urzędzie wizyty będą umawiane indywidualnie po telefonicznym kontakcie.
Wchodzącym do budynku mierzona będzie temperatura, obowiązuje również dezynfekcja rąk oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wchodzący będzie musiał mieć zakryte usta i nos, przy pomocy odzieży, maseczki lub przyłbicy. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości. 

 Utrudnienia i ograniczenia są podyktowane wyjątkową sytuacją w związku z obowiązującym stanem epidemii i względami bezpieczeństwa.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne. 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 44 725 08 37 bądź e-mail na adres pinb@powiat-tomaszowski.plBiuletyn Informacji Publicznej

 Niniejszy biuletyn został stworzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z póź. zm.) i jest prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 2007 roku (Dz.U. Nr 10, poz. 68) oraz spełnia minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
Osoby, chcące uzyskać informację z zakresu działania Inspektoratu, proszone są o wypełnienie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz przesłanie go pocztą na adres : 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 41 
lub faksem na numer : 44/725-08-37
lub pocztą elektroniczną na adres: pinb@powiat-tomaszowski.pl

 wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest obowiązujący Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (76kB) plik

Zdjęcie

Serwis Służby Cywilnej

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kielan (3 lutego 2021, 11:44:08)
Zmieniono: komunikat e-budownictwo

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18911