Rozpoczęcie i zakończenie budowy

Rozpoczęcie i zakończenie budowy

Rozpoczęcie budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.2. Pracami przygotowawczymi są:1) [...]

Zakończenie budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) Art. 54. 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie [...]

metryczka