2018

2018

Organizacja pracy w PINB

Szanowni Państwo,w związku z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, [...]

Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W TOMASZOWIE MAZ. W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni [...]

Komunikat PINB w Tomaszowie Maz. dot. AKCJI ZIMA 2018/2019

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz.   Dot. AKCJA ZIMA 2018/2019   Ze względu na zbliżający się okres zimowy przypominam, iż w okresie występowania niekorzystnych zjawisk, tj. obfitych [...]

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. z udostępnieniem Wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie, II Wydział Karny z dnia 05.01.2018 r. Sygn. akt II K 1004/16

     W związku z pismem Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Krzysztofa Piątek z dnia 02.10.2018 r. znak: DIK.070.40.2018,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. udostępnia wyrok [...]

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:5

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 15 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w okresieod godz. 15:00  dnia 19.07.2018 r. do godziny 21:00 dnia [...]

Ostrzeżenie meterologiczne

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 14 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w okresieod godz. 9:03 w dniu 18.07.2018 r. do godziny 09:30 dnia 19.07.2018 [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego nr 13 prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w dniu dzisiejszymtj. 17.07.2018 r. od godziny 06:30 do godziny [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne dot. zagrożenia wystąpienia na terenie woj. łódzkiego burz z intensywnymi opadami deszczu

Komunikat dot. ostrzeżenia meteorologicznego odnośnie zagrożenia wystąpienia na terenie woj. łódzkiego burz z intensywnymi opadami deszczuW związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia [...]

Ostrzeżenie oraz komunikat meteorologiczny dot. zagrożenia wystąpienia na terenie woj. łódzkiego burz z gradem

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego  prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego w dniu dzisiejszym (tj. 26.06.2018 r.) w godzinach 12:00-21:00burz z [...]

Komunikat dot. ostrzeżenia meteorologicznego związanego z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej

Komunikat dot. ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia związanego z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej na terenie województwa łódzkiego      W [...]

Przęgląd obiektów wielkopowierzchniowych

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W TOMASZOWIE MAZ. W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni [...]

metryczka